wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt

 • MERITGEN Sp. z o.o.
  Kisielnica 93
  18-421 Piątnica Poduchowna
  NIP: 113-287-97-22
 • E-mail:sklep@meritgen.pl
 • Telefon+48 662 233 708
 • Godziny działania sklepuPon-Pt od 8:00 do 15:30 Zamówienia złożone poza godzinami otwarcia będą realizowane w najbliższym dniu roboczym.

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

Sklep WWW.SKLEP.MERITGEN.PL którego właścicielem jest  MERITGEN Sp. z o.o prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie na potrzeby podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, łącznie zwanych podmiotami gospodarczymi.


Możliwy jest również zakup przez konsumenta tj. osobę fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej w takim wypadku obowiązuje ustawa z dnia 30 maja 2014r.


REGULAMIN SKLEPU www.sklep.meritgen.pl prowadzonego przez:

MERITGEN Sp. z o.o.
ul. Namysłowska 2A/77
03-454 Warszawa

NIP:1132879722REGON 147416703

 


W przypadku zakupu przez konsumenta obowiązują przepisy według Ustawy z dnia 30 Maja 2014r. o prawach konsumenta.

Odstąpienie od umowy (zwrot 14 dni) w przypadku zakupu przez Konsumenta.

 

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od terminu dostawy do Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: sklep@meritgen.pl lub MERITGEN Sp. z o.o., ul Namysłowska 2A/77, 03-454 Warszawa
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży MERITGEN zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Meritgen Towarów), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. MERITGEN wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
 6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: MERITGEN Sp. z o.o., ul Namysłowska 2A/77, 03-454 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu w trakcie transportu Konsument zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie MERITGEN w celu spisania protokołu szkody.
 10. W przypadku wad fabrycznych prosimy o kontakt z Działem Handlowym MERITGEN, tel. +48 662-233-708 w celu ustalenie terminu wymiany produktu na nowy wolny od wad.


REGULAMIN SKLEPU
dla klientów nie będących konsumentami według ustawy z dnia 30. Maja 2014r. www.sklep.meritgen.pl prowadzonego przez:

Meritgen Sp. z o.o.
ul. Namysłowska 2A/77
03-454 Warszawa

NIP:1132879722REGON 147416703

1.Ogólne warunki sprzedaży

Złożone zamówienie oznacza akceptację warunków sprzedaży i dostawy. Poprawki lub dodatkowe ustalenia dotyczące zamówienia i warunków sprzedaży wymagają pisemnej zgody Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży.

2. Przyjęcie zamówienia

Sprzedaż jest realizowana przez firmę MERITGEN na podstawie złożonego zamówienia wyłącznie w formie pisemnej ( list pocztowy, faks, e-mail, zamówienie przez stronę www) Zamówienie pisemne jest wiążące. Zrzeczenie się zamówienia na inny przedmiot zamówienia jest możliwe wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego. Prośba o zmianę zamówienia powinna być złożona na piśmie i doręczona przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru. W przypadku zmiany zamówienia, Sprzedający ma prawo zwiększyć należność oraz musi wyznaczyć nowy termin wysyłki zamówienia. Kupujący może zrezygnować z części zamówienia lub całości zamówienia realizowanego przez Sprzedającego wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.

3.Transport i odbiór towaru


W zależności od wybranej opcji dostawy:

 

Towar zamówiony dostarczany jest na ryzyko kupującego. Informacje dotyczące terminów dostaw są zasadniczo niewiążące. Zamówienia realizowane są w kolejności napływających zamówień oraz dostępności produktów na stanie magazynowym. Sprzedający może realizować zamówienia w całości lub częściowo, w miarę możliwości. Zastrzega się możliwości zmiany terminu dostawy, wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną są wykluczone. Kupujący nie może również zrezygnować z zamówienia w wyniku opóźnienia. Zaleca się sprawdzić towar przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia śladów uszkodzeń powstałych w czasie dostawy prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu na „ Liście przewozowym „ w momencie odbioru przesyłki, jednocześnie sprawdzenie dokładnie zamówionego towaru w środku przesyłki w celu uniknięcia szkód towaru. W przypadku uszkodzeń towaru, prosimy o spisanie protokołu w obecności kuriera.

 

Towar dostarczony przez „transport wewnętrzny” MERITGEN. Należy sprawdzić stan przesyłki w momencie odbioru, a o wszelkich nieprawidłowościach bezzwłocznie poinformować kierowcę. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń bezpośrednio po dostawie, reklamacje nie będą uwzględniane, z wyłączeniem wad fabrycznych towaru, o których mowa powyżej.

4. Zwrot towaru B2B (nie dotyczy konsumentów)

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego ( pomyłka, itp.) koszty zwrotu towaru pokrywa kupujący. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów manipulacyjnych związanych z procedurą zwrotu.
- Pomyłka klienta - opłata za zwrot (10% wartości towaru (nie mniej niż 30zł/za sztukę kiedy towar jest zamknięty) lub w przypadku gdy towar jest otwierany (otwarte
opakowanie towaru, pozrywane plomby) 30% wartości towaru (nie mniej niż 60zł/za sztukę)
- Pomyłka handlowca - brak opłat
Zwrot towaru następuje wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Sprzedającego. Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zamawianych artykułów produktowych na specjalne zamówienie, towarów używanych, wyprzedażowych oraz oprogramowania

5.Ceny i zasady płatności

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje „ Potwierdzenie zamówienia” Wszystkie ceny zawarte w cennikach są cenami netto, nie zawierają podatku VAT.
Terminy płatności:
- przedpłata na konto
- pobranie kurier
- gotówki w kasie ( przy odbiorze osobistym)
- Instytucje Samorządowe/Zweryfikowani kontrahenci ( faktura z terminem płatności od 7-14 dni )
- przelew terminowy 7 dniowy dla firm z podpisaną umową partnerską


W przypadku Kupujących zamawiających po raz pierwszy w naszej firmie lub Kupujących nie posiadających limitu kredytowego zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 100 % wartości zamówienia ( łącznie z podatkiem VAT). Przy nieterminowej zapłacie faktury naliczamy ustawowe odsetki karne. W przypadku przekroczenia terminu płatności, następne zamówienia dostarczane po uiszczeniu zaległej i bieżącej należności. Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanych Kupującemu towarów, aż do całkowitej zapłaty przez Kupującego pełnej ceny za te towary.

6. Zmiany

W ramach procesu ciągłego doskonalenia produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian specyfikacji produktów oraz informacji zawartych w katalogach.

7. Warunki gwarancji i reklamacji

Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji rozpoczynającej się w dniu sprzedaży towaru. Okres gwarancji jest uzależniony od zamówionego towaru. Gwarancja dotyczy jedynie wymiany produktów z wadami fabrycznymi. Reklamowany towaru musi być zgłoszony w pierwszej kolejności do Sprzedającego w formie pisemnej.
Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie podlegają gwarancji. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów w czasie ich użytkowania.
Kupujący ma obowiązek udostępnić reklamowany towar Sprzedającemu. Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na koszt Sprzedającego w miejsce przez niego wskazane. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia w którym będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający zobowiązuje się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materialnych lub wymienić towar na wolny od takich wad. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania mu towaru, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej.
Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez Sprzedającego z chwilą dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Sprzedający. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami pogwarancyjnymi ponosi Kupujący.
Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedającego utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych dostarczonych produktów. Reklamacje winny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze towaru pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych pisemnie ( listownie, faksem lub pocztą elektroniczną)
Postawą uznania przez Sprzedającego wyżej wymienionych braków stwierdzonych przez Kupującego jest protokół reklamacyjny sporządzony w dniu dostawy i podpisany lub przedstawiciela Kupującego i spedytora (przewodnika) lub Sprzedającego. Za szkody wynikłe z winy przewożącego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Szkodę należy wówczas zgłosić do przewoźnika wykonującego usługi w postaci protokołu sporządzonego w obecności osoby odpowiedzialnej za transport. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.


8. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie zdjęcia, rysunki, wykresy, informacje techniczne i ceny towarów zamieszczone w katalogach oraz innych dokumentach przedstawionych Kupującemu, są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
Kopiowanie całości lub fragmentów tekstów zawartych w katalogach drukowanych, na stronie internetowej oraz w plikach w wersji elektronicznej i publikowanie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione bez pisemnej zgody Sprzedającego.

9. Pozostałe warunki

Sprawy sporne między stronami, które nie zostaną rozwiązane na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sądy właściwe w Warszawie.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl